A-FRAME

תיאור הפרוייקט

תוכנן ויוצר עבור פרוייקט לבניית שובר גלים הנבנה באמצעות GEOTUBES ונועד ולהקטין את עוצמת הגלים המגיעים לחוף אשקלון וגורמים לארוזיה של מצוק הכורכר ומפולות סלעים , השובר ממוקם כ- 200 מ' מהחוף ולכן היה צורך לשאוב חול מקרקעית הים באזןר השובר הAFRAME תוכנן לשאת את משאבת החול ולשלוט בגובה ובאחוז המוצקים הנשאב מהקרקעית