תחנת שאיבה צפה

תיאור הפרוייקט

במפעלי רותם אמפרט המייצרת חומצה זרחתית כחלק ממערך התפעול החברה משתמשת בבריכות איזון בשילוב עם חברת סינייבר משאבות תוכננה ויוצרה בחברת סיל פרוייקטים אסדה מחומרים המסוגלים להיות במגע עם חומצה ב-PH נמוך מ-1