פיגום הידראולי

תיאור הפרוייקט

הגנטרי תוכן ויוצר למספר גדלים של מנהרות, הוא נוסע באמצעות מנועים חשמליים לאורך המנהרה וסל העבודה יכול להתקרב ולהתרחק לדפנות המנהרה לפי הצורך ולפצות על שינויים במידות המנהרה בטולרנסים המקובלים, הגנטריי תוכנן לעומס עבודה של 1000KG ונבחן ואושר ע"י בודק מוסמך, כל לוחות החשמל המנועים והגירים עומדים בתקן  CE האירופאי