נזיר צף

תיאור הפרוייקט

על מנת לקבוע את איכות המים הנשאבים ממאגרים גדולים יש לשאוב בגבהים משתנים על פי רמת הפלנקטון הזאו-פלנקטון והחמצן הנמצאים בריכוזים שונים ובעומקים משתנים, הנזיר הצף הינו צינור ההורקה הראשי של המאגר ובעזרת כננת חשמלית יש אפשרות לשנות את גובה הצינור וכך לשלוט על איכות המים המסופקת לחקלאים