מיגון באגר

תיאור הפרוייקט

תכנון וייצור מיגונים לכלי צמ"ה, המיגונים מיוצרים על פי סקר סיכונים עבור חברות אזרחיות לפינוי מוקשים, כל מיגון מיוצר על פי תכנון מקדים של יועץ מיגון ורמת המיגון מתוכננת על פי סוג התחמושת או המוקשים הפזורים בשטח הפינוי. פרוייקטים מסוג זה דורשים שילוב של מספר מומחי תוכן.